Неділя, 15.09.2019, 15:56
Вітаю Вас Гость | RSS

Меню сайту
Наша адреса
Дніпропетровська область
Широківський район
с.Гречані Поди
вул.Шкільна,28
телефон - 2-34-16
Зворотній зв"язок

Каталог файлів

Головна » Файли » Мої файли

Посадова інструкція № 6 Вихователя групи продовженого дня
29.02.2012, 19:20

Посадова інструкція №  6
Вихователя групи продовженого дня

І. Загальні положення

1.1.Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфі¬каційної характеристики вихователя. При складанні інструкції враховані рекомендації з організації охорони праці в навчальних закладах Міністер¬ства освіти і науки України.
1.2.Вихователь призначається і звільняється з посади директором школи.
1.3.Вихователь повинен мати вищу чи середню спеціальну освіту без вимог до стажу педагогічної роботи.
1.4.Вихователь підпорядковується безпосередньо заступнику дирек¬тора з виховної роботи.
1.5.У своїй роботі вихователь керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управляння освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипо¬жежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи, в тому числі правилами внутрішкільного трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою Інструкцією, трудовим договором (контрактом).
Вихователь дотримується Конвенції про права дитини.
II. Завдання та обов'язки
2.1.Опікування, виховання і нагляд за учнями під час їх перебування у виховних групах школи.
2.2.Організація і проведення позаурочної навчальної роботи в закріпленій групі.
Вихователь виконує такі посадові обов'язки:
2.3.Планує та організовує життєдіяльність учнів та здійснює їх виховання.
2.4.Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби виховання та навчання школярів.
2.5.Планує і проводить з учнями корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення їх індивідуальних особливостей.
2.6.Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я учнів, здійснює заходи, що сприяють їх психофізіологічному розвитку.
2.7.Приймає дітей у встановленому порядку від батьків (осіб, що їх заміняють) чи вчителів школи; організовує виконання учнями режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допомогу в навчанні, організації відпочинку і в одержанні додаткової освіти, залучаючи їх до художньої і науково-технічної творчості, спортивних секцій, гуртків, інших об'єднань за інтересами.
2.8.Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадянина, формує в них навички культури поведінки, відповідального ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з профі¬лактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок.
2.9.Надає допомогу в організації самоуправління в учнівському колективі.
2.10.Вивчає індивідуальні здібності, інтереси і нахили учнів, їх пове¬дінку в сім'ї, житлово-побутові умови проживання сім'ї, взаємини учнів з батьками чи особами, що їх заміняють.
2.11.Дотримується в стосунках з учнями їх прав і свобод.
2.12.Веде у встановленому порядку документацію і звітність.
2.13.Бере участь у роботі педагогічної ради школи.
2.14.Проходить періодичний медичний огляд.
2.15.Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у роботі методичних об'єднань та інших форм методичної роботи.
2.16.Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, громад¬ських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.
III. Права
Вихователь має право:
3.1.Брати участь в управлінні школою у порядку, що визначається Статутом школи.
3.2.На захист професійної честі і гідності.
3.3.Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, давати свої пояснення.
3.4.Захищати  свої інтереси самостійно і(чи) через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
3.5.На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду¬вання за винятком випадків, передбачених законом.
3.6.Вільно вибирати і використовувати методики навчання й вихо¬вання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.
3.7.Підвищувати у встановленому порядку свою кваліфікацію.
3.8.Атестуватися добровільно на відповідну кваліфікаційну категорію.
3.9.Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, залучати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадку і в порядку, визна¬ченому відповідними правилами.
IV. Відповідальність
4.1.Вихователь несе відповідальність за життя і здоров'я учнів групи, за порушення їх прав і свобод, визначених законодавством України.
4.2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи і інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених даною Інструкцією, вихователь несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
4.3.За використання, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним і(чи) психічним насиллям над особистістю учня, а також здійснення іншого аморального вчинку вихователь може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і законом України "Про освіту". Звільнення за подібний вчинок не є мірою дисцип¬лінарної відповідальності.
4.4.За навмисне спричинення школі чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків вихователь несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визна¬чених трудовим і(чи) цивільним законодавством.
V. Повинен знати
5.1.Нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учас¬ників навчально-виховного процесу.
5.2.Правила внутрішнього трудового розпорядку.
5.3.Правила безпечної експлуатації електрообладнання, правила по¬жежної та електробезпеки, надання першої медичної допомоги.
5.4.Правила виробничої санітарії та гігієни праці.
5.5.Правила користування засобами пожежегасіння та індивідуального захисту.
5.6.Шляхи евакуації.
VI. Кваліфікаційні вимоги
6.1.Створює умови для безпечного проведення навчального процесу, Ретельно дотримується правил техніки безпеки, санітарних та протипожежних правил; негайно ставить до відома адміністрації школи про випадки виявлення в учнів зброї, пожеже- і вибухонебезпечних предметів та пристроїв, отруй, наркотичних і токсичних речовин, інших вилучених з цивільного вжитку речей.
6.2.Оперативно повідомляти адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допо¬моги.
6.3.Вносить пропозиції щодо покращення й оздоровлення умов проведення освітнього процесу, а також доводить до відома керівників про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які погіршують ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ і працездатність учнів.
6.4.Проводить інструктаж учнів з техніки безпеки під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.
6.5.Раз на 5 років проходить навчання на курсах підвищення кваліфікації і один раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з перевіркою знань.
6.6.Організовує вивчення учнями правил з охорони праці, безпеки життєдіяльності, правил дорожнього руху, поведінки на воді, в побуті тощо.
VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Вихователь:
7.1.Працює за графіком, складеним, виходячи з 30-годинного робо¬чого тижня, і затвердженим директором школи.
7.2.Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з ВИХОВНОЇ роботи.
7.3.Подає заступнику директора з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність за певний термін роботи (семестр, навчальний рік).
7.4.Одержує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, знайо¬миться з відповідними документами.
7.5.Працює у тісній співпраці з учителями, класоводами (класними керівниками) і батьками учнів (чи особами, що їх замінюють), система¬тично здійснює обмін інформацією з питань, які входять до його компе¬тенції, з адміністрацією та вчителями школи.


З інструкцією ознайомлений __________   ______________

                                                              (підпис)             (прізвище, ініціали)

Категорія: Мої файли | Додав: zoCu
Переглядів: 1491 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Корисні посилання
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання