Вівторок, 17.09.2019, 06:51
Вітаю Вас Гость | RSS

Меню сайту
Наша адреса
Дніпропетровська область
Широківський район
с.Гречані Поди
вул.Шкільна,28
телефон - 2-34-16
Зворотній зв"язок

Каталог статей

Головна » Статті » Основні

Оргганізація роботи групи продовженого дня

Організація роботи групи продовженого дня

Режим роботи групи продовженого дня

Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпе­чує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, мораль­ний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості все­бічного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запи­тів та інтересів дітей.

Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота, але й на­скільки правильно організований у ній режим. Від раціонально­го, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови, режиму за­лежить підвищення успішності, збереження достатньої праце­здатності і попередження втомлюваності учнів. Дотримання упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміц­ненню здоров'я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. Неухильне дотримання режиму ви­ховує в учнів такі цінні якості як дисциплінованість, акуратність, організованість.

Правильне чергування в режимі дня праці і відпочинку в свою чергу сприяє збереженню в дітей найвищої працездатності.

Режим дня в групі повинен відповідати психолого-педагогічним, гігієнічним і віковим особливостям учнів і сприя­ти перетворенню в єдиний гармонійний процес навчально-виховну роботу, відпочинок і трудову діяльність школярів.

При плануванні режиму роботи групи продовженого дня необхідно врахувати такі вимоги:

- відповідність режиму віковим особливостям школярів;

- педагогічне забезпечення чергування режимних момен­тів;

- раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок, позакласні і позашкільні заходи, в тому числі максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

- чітку організацію роботи дитячого колективу, єдність ви­мог до дітей і контроль за їх діяльністю.

Орієнтуючись на рекомендовані режими і беручи до уваги місцеві умови (черговість проведення годин дозвілля і прогу­лянок на території школи, час роботи загально-шкільних гуртків і секцій), вихователь розробляє режим конкретної групи про­довженого дня, враховуючи пропозиції вчителів, побажання батьків.

Після уроків учням пропонується перебувати на свіжому повітрі 30-60 хв.

Обід - 30 хв.

Прогулянки, ігри, суспільне корисна праця - 1,5-2 год.

Полуденок - 10 хв.

Самопідготовка -1-1,5 год.

Робота в гуртках, заняття за інтересами - 1-1,5 год.

Режим дня є законом життя і діяльності всього педагогічно­го та учнівського колективів школи. Психолого-педагогічне значення режиму полягає в тому, що він забезпечує чітку орга­нізацію життя і діяльності педагогів і учнів, виробляє в них (від­повідний стереотип, сприяє піднесенню якості всієї навчально-виховної роботи.

Дбаючи про виконання режиму, слід пам'ятати, що зайва регламентація діяльності вихованців стримує їх ініціативу й самодіяльність. Діти повинні мати час побути на самоті або в невеликому колі друзів.

Режим дня учнів не може бути постійним, він динамічний, і як динамічне саме життя школи. Періодично, залежно від змін місцевих умов, удосконалення навчально-виховного процесу, педагоги переглядають раніше вироблений режим.

Правила внутрішнього розпорядку складають на основі за­гально-педагогічних вимов до організації і проведення навча­льно-виховної роботи, місцевих умов і можливостей.

Організація навчально-виховного процесу

Педагогічний досвід роботи переконує, що всі елемента щоденного плану можна сконцентрувати по таких етапах, які можна щоденно конкретизувати різними видами діяльності.

Організація групи продовженого дня

1. Прийом учнів у групу.

Обмін інформацією з класоводом про навчальні завдання для учнів.

Відзначення відсутніх учнів у журналі і вияснення причин відсутності.

Звільнення від перебування на групі хворих учнів згідно розпорядження медичної сестри та письмового (усного) про­хання батьків.

Оголошення учням основних заходів протягом дня.

Організація підготовки учнів до години дозвілля, «спортив­ної години» (переодягання у спортивну форму, підбір інвента­ря) чи до обіду (при 5-ти уроках).

Повторення правил поведінки учнів у коридорах, дворі, на сходах, вулиці.

Організаційний вихід учнів з класу.

2. Година здоров’я

Мета: Сприяти активному відпочинку дітей після розумової діяльності, розвивати м’язеву систему, покращити роботу серцево-судинної та дихальної системи, удосконалювати навики стрибання, метання в ціль і на дальність. Виховувати кмітливість, спритність, чесність, дружбу, дисциплінованість.

Інвентар: М’ячі (великі і малі), обручі, скакалки, кеглі, естафетні палички, прапорці, мішечки з піском.

- Підготовча частина.

Шикування. Ознайомлення зі змістом години здоров’я. Ходьб, різновиди ходьби. Повільний біг з переходом у ходьбу.

Рухові вправи на розвиток м’язів рук і ніг.

- Основна частина

Естафет, рухливі ігри.

- Заключна частина.

Шикування. Ігри низької рухливості. Дихальні вправи. Приведення організму в спокійний стан. Підведення підсумків. Організоване повернення в клас.

Година дозвілля

«Спортивна година»

Згідно з орієнтовним режимом дня, «спортивну годину» доцільно проводити після закінчення уроків. Вона проводиться з метою відпочинку дітей після розумової діяльності, загарту­вання і зміцнення організму, фізичного їх розвитку, закріплення навичок поведінки у колективі.

Особливістю цих занять є те, що вони проводяться у не­вимушеній обстановці, здебільшого у формі гри. Тривалість цих занять залежить від багатьох обставин: втоми, попере­днього виду діяльності, активності учнів, погодних умов. При ознаках перевтоми необхідно перейти до легких вправ чи ігор або припинити їх виконання на деякий час. Оскільки перебу­вання дітей на свіжому повітрі - важливий фактор загартуван­ня, зміцнення здоров'я, підвищення працездатності дітей, тому незалежно від пори року ці заняття слід проводити на свіжому повітрі. Лише в разі негоди (дощ, сильний мороз, завірюха) їх переносять у спортивний зал, актовий зал, коридори. При про­веденні години дозвілля на відкритому повітрі широко викори­стовуються м'ячі, скакалки, обручі, санчата, лижі, ключки.

«Спортивну годину» доцільно проводити після закінчення уроків (для учнів, які навчаються в 1-у зміну). Час фізкультур­них занять визначається режимом групи продовженого дня з урахуванням конкретних умов школи. У план кожного заняття, як правило, включають від 3 до 5 основних видів фізичних вправ з ходьби, бігу, стрибків, метання, лазіння, а також рух­ливі ігри чи естафети.

Вправи мають бути нетривалими і чергуватися з коротко­часним відпочинком. Інтенсивні фізичні вправи і рухливі ігри слід чергувати із спокійними. «Спортивна година» не дублює урок фізкультури, але має певну структуру. Заняття почина­ється з організації групи і пояснення його змісту. Після шику­вання в шеренгу, колону чи коло й усвідомлення завдань за­няття діти роблять невеличкий пробіг у повільному темпі (мож­на чергувати з ходьбою), виконують загально-розвиваючі вправи і переходять до основних вправлянь - бігу, стрибків, метань, рухових ігор тощо.

У режимі групи продовженого дня бажано організовувати змагання, фізкультурні свята, спортивні вечори.

«Спортивна година» може бути дуже різноманітною, але обов'язково доступною віковим особливостям і можливостям школярів. До доступних можна віднести наступні види рухів:

- ходьба звичайна і з різними рухами рук, ніг і тулуба, зви­чайна і швидка ходьба по периметру площадки і зі змінами напрямку руху, ходьба на носочках і п'ятках;

- біг повільний і швидкий, з виконанням завдань по сигна­лу, біг у чергуванні з ходьбою, біг з подоланням нескладних перешкод (перестрибування «канави», перебігання по гімнас­тичній лавочці та інші);

Сторінка 2

- стрибки на двох ногах і на одній, на місці і з переміщен­ням вперед, стрибки через скакалку, обруч і т.д.;

- кидання і ловлення м'ячів великих і малих, перекидання м'ячів у парах;

- метання м'ячів на дальність, у різні цілі;

- лазіння, перелазіння через обручі, драбини та інші конструкції на ігровому майданчику;

- вис, упори на дитячих перекладинах;

- вправи в рівновазі: ходьба по вузькій лінії, лавочці, без предметів і з предметами, з подоланням перешкод; переступання: м'яча, натягнутого шнурка;

- вправи з предметами: з м'ячами, з обручами (стрибки через обручі), з кеглями (гра за правилами), зі скакалкою (різноманітні стрибки на місці і в русі по одному, по два і т.д.);

- вправи для рук, ніг, тулуба, голови, які виконують на місці під час ходьби, в окремих іграх;

- рухливі ігри з шикуванням і перешиковуванням, із загально-розвивальними вправами, з бігом, стрибками, метанням подоланням перешкод;

- естафети з ходьбою, бігом, стрибками, метанням, pyxoм на санках, лижах і т.д.;

- спортивні розваги типу катання на самокатах, велосипедах, роликових коньках, а зимою на санках, лижах, елементі» гри в бадмінтон, розваги з волейбольними, баскетбольними м'ячами.

Зміст «спортивної години» узгоджується з навчальним матеріалом програми з фізичної культури.

У «спортивній годині» як одній із форм організації фізично­го розвитку можна виділити три умовні частини.

Перша частина - «Підготовча» (10-15 хв.) - починається зразу після приходу дітей на ігровий майданчик, її зміст: шикування, організаційні вказівки вихователя, ходьба, повільний біг 300-500 м по майданчику в колоні по одному; загальнорозвивальні вправи або під час ходьби, або в крузі, або в грі.

Ходьба і біг на початку «спортивної години» використову­ється як ефективний засіб, активізуючий і такий, що тренує діяльність серцево-судинної і дихальної системи, сприяє більш швидкому насиченню крові киснем, знімає застійні явища за рахунок покращання крово- і лімфообігу. Крім цього ходьба, біг, загальнорозвивальні вправи є засобом підготовки організ­му до наступних рухових дій дітей.

Другу частину «спортивної години» (20-40 хв.) можна на­звати основною для активного відпочинку дітей. Вона склада­ється, в свою чергу, із загальних для всіх дітей ГПД рухливих ігор, естафет, спортивних розваг дітей.

Проведення зі всім класом рухливих ігор і естафет, які не­суть у собі великий емоційний заряд, сприяє більш швидкому і повному переключенню дітей на другий вид діяльності, а, від­повідно, і більш повному відпочинку.

Активні рухи цієї частини сприяють розвитку швидкості, спритності, сили і витривалості, швидкісно-силових якостей; збагачують руховий досвід дітей та знання про рухливі ігри.

Самостійні ігри дітей і спортивні розваги в парах, невели­ких групах повніше задовольняють індивідуальні нахили дітей до різних рухових дій, сприяють подальшому їх відпочинку.

Третя частина - заключна (5-7 хв.) направлена на органі­заційний кінець активного відпочинку учнів. У неї входять зага­льне шикування, спокійна ходьба по майданчику або декілька вправ на увагу з тим, щоб привести організм дітей у відносно спокійний стан, при якому можлива ефективна наступна на­вчальна діяльність (самопідготовка).

«Спортивна година» обов'язково передбачає організацій­ний прихід дітей на ігровий майданчик і вихід до школи.

3. Обід

Для вихователя обід - це важливий виховний захід. Педа­гог зобов'язаний закріпити в учнів навички самообслуговуван­ня, культури та гігієни поведінки в їдальні, бережливого став­лення до хліба і продуктів харчування, навчити шанувати пра­цю поварів та обслуговуючого персоналу.

Цей захід складається з трьох етапів.

Підготовча частина

Миття рук милом, сушіння електрорушником.

Повторення правил поведінки в їдальні.

Накриття черговими учнями столів.

Основна частина

При вживанні першої страви навчити дітей правильно три­мати ложку, руки на столі, виїдати перші страви з тарілки, складати тарілки та дотримувати чистоту за столом, користу­ватися серветкою.

При вживанні другої страви блюда навчити дітей правильно користуватися виделкою, ножем, очистити сардельку, склада­ти тарілки та дотримуватися гігієнічної поведінки за столом.

При вживанні третьої страви навчити користуватися десе­ртною ложечкою.

Заключна частина

Подяка поварам.

Прибирання черговими столів.

Участь у складанні меню для учнів обов'язково беруть ме­дичні працівники школи, а за її якістю стежать санітарні служби.

4. Прогулянка

Прогулянки дозволяють вихователю груп продовженого дня вирішувати цілий комплекс оздоровчо-гігієнічних і пізнава­льних завдань. Під час прогулянок широко використовуються різноманітні ігри на місцевості та інші види фізичних вправ. Плануючи прогулянку, вихователь заздалегідь повідомляє про це учнів, пропонує їм, що одягнути, як підготуватися.

Прогулянки є тематичними і цілеспрямованими. У прове­денні всіх заходів під час прогулянки, походу необхідно давати школярам більше самостійності і творчої ініціативи, не нав'язувати учням те, що їм не подобається. Всі фізичні впра­ви треба проводити в ігровій формі.

Під час прогулянок діти займаються орієнтуванням на міс­цевості, вчаться визначати сторони світу за різними ознаками (за деревами, пеньками, сонцем тощо), можна розучувати різні; пісні.

Швидкість руху під час прогулянки, екскурсії повинна бути невеликою, щоб найслабшому учневі було неважко.

Готовність учнів до прогулянки вихователь попередньо пе­ревіряє. У жаркі дні обов'язкові головні убори. У зимовий пері­од можна організовувати погоди на лижах.

Після проведення прогулянки вихователь повинен поціка­витися, що найбільше сподобалося учням, куди б вони хотіли Ііти у наступний раз. Ці побажання необхідно враховувати при плануванні роботи групи. Це піднімає їх інтерес, робить прогулянки, екскурсії цікавими.

Прогулянка в ліс - це спільний відпочинок, взаємне збага­чення знаннями про природу, адже ліс - скарбниця народних лікувальних засобів, ягід, грибів, а також . наукових ідей та відкриттів.

Увійшовши в ліс, поясніть дітям причину того, чому кожне дерево різниться конфігурацією: одне струнке, інше - викрив­лене, одне з зеленою шапкою і голим стовбуром, інше - пишне від основи до верхівки. Не пройдіть повз старий пеньок, суху покручену гілляку, вивернуте дерево. Придивіться до них. Чи не нагадує вам їх вигляд якусь тварину, птаха?

Зверніть увагу дітей на красу лісу, мальовничість лісової просіки, узлісся з пахучою високою травою і густим чагарни­ком, на низько опущене гілля дерев або берег річки з лісовими хащами. Саме тут зароджується любов до природи, до рідного краю.

На пам'ять про прогулянку можна замалювати й сфотог­рафувати лісовий пейзаж, а свої враження занотувати.

Дітям корисно буде дізнатися про тваринний і рослинний світ лісу, зелену аптеку.

Придивіться, які птахи живуть у лісі. Прислухайтеся до їх голосів. Спів пташок можна записати на магнітофон.

У лісі виробляється вміння спілкуватися з природою і жити в природному середовищі.

Під час прогулянки вам зустрінеться мурашник. Придивіть­ся до цих трудяг. У них висока організація праці, немає лінивих і дармоїдів, кожна мурашка має свою справу. Ці маленькі сані­тари знищують личинок, дрібних комашок, які шкодять лісу. Отже, від них багато в чому залежить здоров'я і краса лісу. Тому мурашники не можна руйнувати. Можна відеокамерою зняти сюжет про життя мурашника, а потім простежити за ро­ботою його окремих особин.

Зверніть увагу на зв'язок рослинного світу з тваринним, ґрунтом, географічним положенням і кліматичним поясом.

3.Самопідготовка

Мета: Поглиблювати вміння і навички учнів сам остійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати вій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність. Старанність, взаємодопомогу, товаришування та дисциплінованість.

Підготовча частина:

Приготування зошитів, підручників, необхідного приладдя. Уточнення домашніх завдань. Дозування часу по предметах. Проведення вправ, дидактичних ігор для збудження інтересу до тем.

- Основна частина:

Повторення матеріалу, вивченого на уроці. Самостійне виконання домашніх завдань. Індивідуальна робота. Фізкультхвилинки.

- Заключна частина:

Відзначення найстаранніших учнів під час самопідготовки. Підсумок. Вставка зошитів.

Заняття за інтересами

Настільні ігри;

Виготовлення аплікації;

Читання художньої літератури з бібліотеки;

Сюжетно-рольові ігри.

Завершення роботи в ГПД

1. Повторення правил дож нього руху.

2. Прибирання робочих місць.

3. Збір дітей додому.

 

Проект положення про групу продовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах


1.2.    Це Положення встановлює порядок комплектування та організацію діяльності груп продовженого дня в загальноосвітніх навчальних закладах.
1.3.    Групи продовженого дня в системі загальної середньої освіти організовуються на підставі постанови Кабінету Міністрів України ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬від 14 червня 2000 року № 964 «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальних заклад» (п. 7, п. 11 Положення) та постанови Кабінету Міністрів України ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬від 20 січня 1997 року № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» (п. 18, п. 19 Переліку).
1.4.    Групи продовженого дня є постійно діючими та здійснюють свою діяльність у період навчального року.
        
2. Основні завдання створення груп продовженого дня
 для загальноосвітнього навчального закладу

Метою організації групи продовженого дня як однієї з форм навчального процесу є створення цілісної системи, що забезпечує соціальний захист учнів та оптимальні умови для учнів початкової та основної ланок загальноосвітніх навчальних закладів  відповідно до їх вікових та індивідуальних здібностей, рівня актуального розвитку, стану соматичного та нервово-психічного здоровۥя.
Основними завданнями функціонування групи продовженого дня є:
- організація щоденних занять з самопідготовки під керівництвом педагога;
- надання допомоги родині у вихованні їхніх дітей;
- створення сприятливих умов та кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків, у виконанні навчальних завдань та в усуненні прогалин у знаннях;
- сприяння фізичному розвитку дітей;
 - організація заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоровۥя учнів;
- розвиток інтересів, здібностей та обдарувань учнів, виховання у них допитливості та інтересу до знань;
- організація дозвілля;
- формування перших трудових навичок  в учнів.

3. Порядок відкриття та комплектування
груп продовженого дня
3.1. Групи продовженого дня в системі загальної середньої освіти створюються для учнів 1-4 та 5-9 класів за наявності необхідної навчально-матеріальної бази і за умови, що їх організація не призводить до збільшення змінності занять у школах міста чи села.
3.2. Рішення про відкриття груп продовженого дня приймаються засновником загальноосвітнього навчального закладу.
 3.3. Групи продовженого дня у своїй діяльності керуються Статутом середньої загальноосвітньої школи і цим Положенням.
3.4. Відносини між загальноосвітнім навчальним закладом і батьками або особами, які їх замінюють, з усіх питань організації роботи навчального закладу повного дня та групи продовженого дня регулюються цим Положенням.
3.5. Групи продовженого дня функціонують  у загальноосвітніх навчальних закладах (далі - навчальні заклади) усіх  типів і форм власності.                                                                                                                                          
3.6. Підставою для організації роботи загальноосвітнього навчального закладу повного дня та групи продовженого дня є:
-    необхідна кількість заяв батьків або осіб, які їх замінюють;
-    необхідна матеріально-технічна база;
-    умови для організації денного відпочинку (сну) першокласників;
-    можливості для організації харчування у залежності від тривалості перебування учнів у групі продовженого дня;
-    наказ директора навчального закладу;
-    погодження місцевого органу управління освітою.
3.7. Зарахування в групи продовженого дня та їх відрахування з групи продовженого дня здійснюється наказом директора загальноосвітнього навчального закладу на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.
3.8. Заяви про зарахування дітей у групи продовженого дня приймаються, як правило,  до 5 вересня.
3.9. Групи продовженого дня комплектуються як правило з учнів одного класу. Така група/клас-група має найбільші потенціальні можливості для раціональної організації навчально-виховного процесу.
Групи продовженого дня можуть комплектуватися також з учнів двох або кількох класів однієї паралелі.
У школах з малою наповнюваністю учнів (малокомплектна школа) групи продовженого дня можуть комплектуватися з учнів декількох класів різних паралелей.
3.10. Наповненість групи продовженого дня не повинна бути більшою 30 учнів.
3.11. Наповненість груп продовженого дня для дітей, які потребують корекції  фізичного та (або) розумового розвитку, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, має відповідати вимогам щодо наповнюваності класів, визначеної законодавством для осіб з особливостями психофізичного розвитку в залежності від нозологій (стану здоровۥя).
3.12. Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про комплектування груп продовженого дня з меншою наповнюваністю.

4. Організація діяльності груп продовженого дня

4.1. Контингент  учнів (вихованців), які відвідують групи продовженого дня ураховується в статистичних звітах тих шкіл, де вони навчаються постійно та не відраховуються зі складу учнів навчального закладу, до якого вони зараховані.
4.2. Кількість працівників загальноосвітнього навчального закладу з продовженим днем визначається у відповідності з типовими штатами загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, І-ІІ ступенів, І-ІІІ ступенів.
4.3. Роботу у групах продовженого дня здійснюють педагогічні працівники, які мають відповідну педагогічну освіту (середню спеціальну або вищу; бакалавра або магістра). Склад педагогічних працівників затверджується наказом директора навчального закладу.
4.4.    Плани роботи груп продовженого дня складаються у відповідності з робочими навчальними планами, затвердженими директором навчального закладу, за якими організовується навчально-виховний процес у відповідних класах.
Плани роботи груп продовженого дня погоджуються (письмово) з керівником загальноосвітнього навчального закладу.
4.5. Групи продовженого дня функціонують відповідно до режиму, який розглядається педагогічною радою загальноосвітнього навчального закладу, обговорюється на засіданні батьківського комітету і затверджується директором навчального закладу.
4.6. Позакласна і позашкільна робота у групах продовженого дня є органічною частиною всієї системи навчально-виховного процесу школи, що забезпечує єдність виховання і навчання, різнобічний розвиток творчої, суспільно корисної діяльності учнів.
У режимі груп продовженого дня організовується робота гуртків, секцій, факультативів, екскурсійно-туристична діяльність та всі види діяльності, які забезпечують можливість взаємодії з позашкільними установами.
4.7. Учні під час перебування в групі продовженого дня можуть брати участь у конкурсах, олімпіадах та в інших заходах шкіл та позашкільних закладів.
4.8. Режим групи продовженого дня може змінюватися як за часом, так і за змістом, у залежності від кількості уроків та заходів, які проводяться вчителями та вихователями, за винятком часу, який відводиться на харчування дітей.
4.9. З метою забезпечення успішної підготовки учнями домашніх завдань, розвитку дитячої творчості і поліпшення роботи з естетичного і фізичного виховання дітей керівники шкіл з групами продовженого дня можуть залучати до виховної роботи вчителів, керівників гуртків, а також спеціалістів позашкільних установ і організацій.
4.10. Тривалість роботи групи продовженого дня визначається запитами батьків або осіб, які їх замінюють, але може бути не більшою 6 годин на день та 30 годин на тиждень.
Режим дня має забезпечувати науково-обгрунтоване поєднання оздоровлення, навчання, праці, відпочинку дітей з урахування тривалості  перебування їх у групі продовженого дня
4.11. Режим групи продовженого дня передбачачає:
прогулянку на свіжому повітрі не менше, ніж  1,5 години;
виконання домашніх завдань у 2-му класі - 45 хв; у 3 класі - 1 година 10 хв; 4 класі - 1 год. 30 хв; у 5-6-му класах - 2 години 30 хв; у 7-9 класах - 3 години;
харчування;
спортивні заняття, тривалість яких повинна бути не менше, 35 хв для 1 класу, 40 хв для 2 класу, 45 хв для 5-9 класів;
 заняття за інтересами;
 суспільно-корисну працю;
 денний відпочинок (сон) для  учнів 1 класу, тривалість якого складає не менше 1,5 год.
4.12. Відповідно до тривалості перебування учнів у групі продовженого дня організовується одно/дворазове харчування.
4.13. Під час канікул групи продовженого дня функціонують у загальноосвітніх навчальних закладах для тієї частини учнів, яка цього потребує.
4.13. Організацію діяльності учнів груп продовженого дня, планування їх роботи, ведення встановленої документації, здійснює вихователь.
4.14. Контроль за організацією діяльності гру продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу здійснює його керівник.
4.15. На вихователів груп продовженого дня поширюються пільги і переваги, порядок пенсійного забезпечення і тривалість чергових відпусток, установлених для вчителів загальноосвітніх шкіл.
4.16. Режим роботи вихователів груп продовженого дня встановлюються директором школи відповідно до режиму роботи школи.
4.17. Навантаження та функціональна розстановка педагогічних кадрів у групах з урахуванням умов роботи конкретної школи та розподілу часу на різні види діяльності учнів здійснюються адміністрацією загальноосвітніх навчальних закладів за погодженням  профспілковим комітетом.
4.18. Педагогічне керівництво групами здійснюється двома шляхами: групи очолюють вихователі, які ведуть групи, а в години продовженого дня обов’язки розподіляються між учителями, вихователями та залученими до роботи з учнями спеціалістами позашкільних установ і організацій.
           В основному групи ведуть вихователі – педагогічні працівники з вищою або середньою спеціальною педагогічною освітою. Вони ефективно проводять самопідготовку, надають кваліфіковану допомогу учням у виконанні навчальних завдань, в усуненні прогалин у знаннях окремих вихованців.
          Групи з учнів основної школи очолюють вчителі-предметники. Деякі з них працюють вихователями у групах учнів основної школи, добре ознайомлені з вимогами навчальних програм, змістом підручників і набули досвіду проведення пізнавальної, виховної і оздоровчої роботи з учнями в позаурочний час.
4.19. Оплата праці педагогічних працівників груп продовженого дня здійснюється відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.
Оплата праці спеціалістів підприємств, установ і організацій для роботи в школах з продовженим днем і групах  продовженого дня проводиться за рахунок ставок вихователів на умовах погодинної оплати у відповідності з Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

5. Організація побуту вихованців групи продовженого дня

5.1. В групі продовженого дня поєднується рухова активність учнів на повітрі (прогулянка, рухливі чи спортивні ігри, навчально-дослідна робота на пришкільних ділянках) до початку самопідготовки за їх участю, у позанавчальних заходах – після самопідготовки.
5.2. У загальноосвітньому навчальному закладі організується для вихованців групи продовженого дня за установленими нормами гаряче харчування за кошти батьків.
Окрім того, для організації харчування можуть використовуватися продовольчі, сільськогосподарські продукти, вирощені на пришкільних ділянках.
Пільги по наданню харчування за рахунок місцевого бюджету встановлюються нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.
5.3. Для роботи групи продовженого дня з урахуванням розкладу навчальних занять можуть використовуватися навчальні кабінети, спортивна та актова зали, читальна зала бібліотека та інші приміщення загальноосвітнього навчального закладу.
Порядок використання приміщень і відповідальність за збереження навчального обладнання покладаються на вихователя та педагогічного працівника, відповідального за проведення навчального чи іншого заняття з вихованцями.
5.4. Медичне обслуговування вихованців групи продовженого дня забезпечується медичними працівниками загальноосвітнього навчального закладу.
5.5. Предмети особистої гігієни повинні придбаватися батьками учнів і зберігатися у визначеному місці.

6. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу групи продовженого дня

6.1. Права і обов’язки  учасників навчально-виховного процесу групи продовженого дня визначаються Статутом загальноосвітнього навчального закладу і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами поведінки учнів, даним Положенням.
6.2. Директор школи
несе відповідальність за створення необхідних умов для роботи груп продовженого дня та загальну організацію навчально-виховного процесу;
приймає на посаду вихователя ГПД, а також  звільняє вихователя від займаної посади;
приймає спеціалістів інших установ для роботи в групах продовженого дня за домовленістю з керівниками цих установ;
забезпечує охорону життя і здоровۥя дітей;
затверджує режим роботи груп продовженого дня;
організовує харчування і відпочинок учнів;
приймає спеціалістів підприємств, установ і організацій для роботи в групах  продовженого дня.
6.3. Заступник директора з навчально-виховної роботи
організовує методичну роботу з вихователями, вчителями, керівниками гуртків груп продовженого дня;
здійснює контроль за станом роботи груп продовженого дня;
 перевіряє ведення журналу групи продовженого дня;
у тісній взаємодії з класними керівниками/класоводами організовує позакласну та позашкільну роботу з вихованцями груп продовженого дня;
планує її та здійснює контроль за реалізацією планів;
надає методичну допомогу вчителям та вихователям;
залучає установи культури, дитячі виховні установи та громадськість до виховної роботи з дітьми.
6.4. Вихователь
відповідає за збереження життя та здоровۥя учнів;
відповідає за стан і організацію навчально-виховної роботи у закріпленій за ним групі;
прищеплює учням любов до праці, високі моральні якості, навички культурної поведінки;
вчить як додержувати правил особистої гігієни;
забезпечує ефективне виконання всіх елементів режиму групи продовженого дня;
організовує своєчасне приготування учнями домашніх завдань;
допомагає учням у навчанні та розумній організації дозвілля;
здійснює разом з медичним працівником заходи, які сприяють здоровۥю і фізичному розвитку дітей;
 підтримує тісний звۥязок з учителями, медичними працівниками, батьками вихованців;
веде журнал групи продовженого дня.
Вчителі і вихователі співпрацюють у педагогічному творчому союзі.
6.5. Учні, які перебувають у групах продовженого дня, є учасниками навчально-виховного процесу одного із навчальних закладів. Їх права та обов’язки визначаються  Законами України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами.
Окрім того, вони беруть участь у самоврядуванні групи продовженого дня, організовують чергування у групі, підтримують свідому дисципліну.

 

 

Категорія: Основні | Додав: zoCu (28.02.2012)
Переглядів: 13664
Корисні посилання
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання