Понеділок, 23.09.2019, 22:10
Вітаю Вас Гость | RSS

Меню сайту
Наша адреса
Дніпропетровська область
Широківський район
с.Гречані Поди
вул.Шкільна,28
телефон - 2-34-16
Зворотній зв"язок

Каталог статей

Головна » Статті » Основні

Пам’ятка вивчення системи роботи вчителя

Пам’ятка
вивчення системи роботи вчителя

1. Навчально-методичне і технічне забезпечення.
1.1. Відповідність обладнання кабінету Типовому переліку.
1.2. Забезпеченість учнів підручниками.
1.3. Забезпеченість програмовою літературою, наочними посібниками, роздатковим матеріалом, матеріалами для проведення тематичних оцінювань. Стан виготовлення саморобних навчально-наочних посібників.
1.4. Забезпеченість технічними засобами навчання та наявність умов для їх комплексного використання.
1.5. Систематизація навчально-наочних посібників та роздаткового матеріалу.
1.6. Стан зберігання навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання.

2 .Підготовка вчителя до уроку.
2.1. Знання та розуміння вчителем вимог навчальної програми, інших нормативних документів, методичних рекомендацій з питань викладання географії та їх реалізація у практичній діяльності.
2.2. Ознайомленість учителя з інноваційними педагогічними технологіями, передовим педагогічним досвідом.
2.3. Стан календарного планування (відповідність планування вимогам навчальної програми; доцільність розбивки тем за тематичними оцінюваннями; чи передбачені форми проведення тематичних оцінювань).
2.4. Стан поурочного планування.
2.5. Забезпеченість учителя фаховою та методичною літературою, фаховими періодичними виданнями.
2.6. Самоосвітня робота вчителя, участь учителя в колективних формах методичної роботи.

3. Навчально-виховна робота на уроці
3.1. Якість навчально-виховної роботи на уроці.
3.1.1. Ступінь перебудови навчально-виховного процесу на засадах гуманізму, демократизму, застосування нових підходів до організації навчально-виховного процесу з утвердженнями педагогіки особистості.
3.1.2. Доцільність визначення та ступінь реалізації навчальних, виховних та розвивальних за видань уроку. Прогнозування навчальної діяльності на кінцевий результат.
3.1.3. Раціональність вибору структури уроку. Дотримання логіки уроку незалежно від форми його проведення.
3.1.4. Оптимальність застосування форм, методів, прийомів і засобів навчальної роботи учнів і вчителя на різних етапах уроку. Застосування інтерактивних методів навчання, оптимальне поєднання фронтальної, групової та індивідуальної форм організації навчального процесу. Застосування сфокусованих на учневі методів, форм роботи : дискусія, рольова гра, групова робота, керовані дослідження, контракти і проекти, самостійні дослідження, само оцінювання тощо.
3.1.5. Планування та організація самостійної роботи школярів на уроці. Зміст практичних робіт. Формування в учнів навичок самостійного здобування знань.
3.1.6. Диференціація та індивідуалізація навчальної діяльності школярів. Організація вивчення  у профільних класах. Забезпечення оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня, урахування його індивідуальних особливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочень до самостійності у вивченні предмета, самопізнанні, саморозвитку.
3.1. 7. .Використання міжпредметних та внутрішньо предметних зв'язків. Система роботи з повторення виучуваного матеріалу. Науковість викладання, доступність сприймання учнями програмового матеріалу.
3.1.8.Систематизація знань, умінь і навичок школярів. Робота з підготовки до тематичних оцінювань.
3.1.9.Організація домашніх завдань. Диференціація та індивідуалізація їх.
3.2. Перевірка та оцінка рівня навчальних досягнень школярів.
3.2.1. Знання вчителем та учнями критеріїв оцінювання.
3.2.2. Обізнаність школярів з тривалістю вивчення теми, кількістю, тематикою і термінами проведення обов'язкових робіт, термінами та формою проведення тематичних оцінювань.
3.2.3. Ефективність застосування методів, форм, критеріїв та засобів контролю рівня навчальних досягнень школярів.
3.2.4. Використання для перевірки рівня навчальних досягнень школярів завдань, які надруковані у виданнях, рекомендованих МОН України.
3.2.5. Об"єктивність оцінювання рівня навчальних досягнень школярів (на основі зіставлення результатів інспекторського, вчительського та директорського контролів, вивчення стану дотримання критеріїв оцінювання в процесі оцінки різних видів усних і письмових робіт).
3.3. Стан ведення учнівської документації

3.4. Стан ведення класних журналів.

4. Позакласна робота з предмета.
4.1. Організація факультативних занять.

4.2. Проведення науково-практичних конференцій, тематичних вечорів, зустрічей, предметних тижнів, природничих декад тощо.
4.3. Результативність участі учнів у олімпіадах, конкурсах , роботі МАН..

5. Результативність навчально-виховної роботи.
5.1. Стан виконання навчальної програми.
5.2. Відповідність рівня навчальних досягнень школярів державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки, вимогам програм з української мови (доцільно проводити, відстеження показників з урахуванням рівня навчальних можливостей школярів, особливу увагу звернути на зміни у рівнях навчальних досягнень).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам'ятка керівнику школи щодо вивчення ППД вчителя

 

 

 1. Вивчити наявну літературу з проблеми. Уточнити питання, які можуть виникнути під час формування досвіду роботи вчителя.
 2. Зібрати відомості про носія досвіду, провести цикл бесід із його колегами, учнями, їхніми батьками.
 3. Відвідати систему уроків учителя (бажано двічі, орієнтовно в грудні й травні). З'ясувати суть досвіду, науково-методичну основу його роботи, методику конструювання й проведення уроків.
 4. Визначити, який вплив має вчитель на учнів, як учні ставляться до вчителя й до предмета, який він викладає.
 5. Виконати моніторинг навчальних досягнень учнів, вивчити, як вони володіють елементами наукової організації праці.
 6. Виконати аналіз вихованості учнів.
 7. Проаналізувати спільно з учителем досвід його роботи:
 • основні педагогічні завдання, які він розв'язує;
 • наукова обґрунтованість досвіду, рівень його новизни та актуальності;
 • можливість застосування досвіду в інших умовах.
  1. Запропонувати вчителю стисло описати систему його роботи. За потреби допомогти йому скласти план опису.
  2. Допомогти вчителю систематизувати матеріал із досвіду роботи: конспекти уроків, сценарії позакласних заходів, матеріали планування роботи, тестування учнів, методичні розробки, зразки дидактичного, роздавального матеріалу тощо. Запропонувати зібрати найкращі зразки робіт учнів: зошити для контрольних, лабораторних, практичних робіт, учнівські твори, реферати тощо.
  3. Підготувати науково-методичний аналіз досвіду роботи вчителя, обговорити висновки та пропозиції на засіданні педагогічної ради школи. Розв'язати питання про доцільність узагальнення досвіду роботи вчителя з проблеми.
  4. Визначити форми узагальнення та впровадження досвіду роботи, можливість його використання на рівні загальноосвітнього навчального закладу учителями району, області.

 

Категорія: Основні | Додав: marina1967v (05.10.2016)
Переглядів: 249
Корисні посилання
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання