Неділя, 15.09.2019, 11:50
Вітаю Вас Гость | RSS

Меню сайту
Наша адреса
Дніпропетровська область
Широківський район
с.Гречані Поди
вул.Шкільна,28
телефон - 2-34-16
Зворотній зв"язок

Каталог статей

Головна » Статті » Основні

Упровадження унавчально - виховний процес середнього навчального закладу інноваційних педагогічних технологій.

Модернізація  середньої школи є одним із найважливіших напрямків освітянських реформ в Україні. Сільські школярі повинні бути готові освоєння нового соціального досвіду, що роз- виває духовно-моральні цінності, традиційно властиві менталітету сільської школи. Виникла необхідність у глибинних змінах в організації навчально-виховного процесу в загальноос- вітніх навчальних закладах. Наша школа в сучасних умовах існування перебудовує свій нав- чально-виховний процес на нові форми і методи роботи, що стимулюють творчий розвиток особистості, який є продовженням розвитку природних даних дитини на основі здоров»я зберігаючи функцій. Одним  із головних чинників формування особистості людини, її твор- чого розвитку є естетичне виховання. Естетичне ставлення школяра до навколишнього світу, екологічних його властивостей. до різних видів мистецтва формується переважно під впли -вом стихійних факторів соціального оточення, зокрема засобів масової інформації, особливо телебачення. Дисципліни художньо-естетичного та екологічного циклів – музичне, хореог- рафічне та образотворче мистецтво - посідають занадто скромне місце в загальноосвітніх навчальних закладах. Наш педагогічний колектив працює над виробленням системи роботи школи як універсального засобу  особистісного розвитку школярів на основі виявлення індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів,залучати до дослід- ницької роботи.

  Пріоритетними напрямками навчального закладу є:

-         Розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого потенціалу, потреб і вміння самореалізації особистості учня;

-         Виховання морально і фізично здорового покоління громадян України;

-         Виховання в учнів громадської позиції, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

-         Створення умов у різних видах творчої діяльності, їх повноцінного морального, естетичного, фізичного , психологічного , креативного та екологічного  розвитку;

-         Надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними  уміннями і навичками у процесі життя;

-         Виявлення творчо обдарованих, талановитих школярів;

-         Оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових інформаційних педагогічних технологій, методів і форм навчання і виховання;

-         Розробка інноваційної системи естетичного виховання особистості учня в умовах сільської школи;

-         Створення необхідних умов для залучення учнів до еколого-натуралістичної та туристично-краєзнавчої роботи ;

 Це завдання може бути розв»язане лише на шляху реалізації особистісного підходу до учнів, коли кожен школяр постійно відчуває, що він цікавий як особистість кожному вчите- леві і всьому педколективу в цілому; що його труднощі й проблеми, його майбутня доля щиросердно турбує педагогів, які прагнуть допомогти йому відкрити своє життєве покликання, реалізувати себе як особистість в суспільстві. Знання, вміння  та навички, котрі молодь набуває й виробляє, навчаючись у школі, беззаперечно є важливими. Поряд із цим  сьогодні актуальності набуває поняття компетентності учня, що визначається багатьма чинниками, оскільки саме компетентності, на думку багатьох вчених, є тими індикаторами, що дозволя- ють визначати готовність учня – випускника до життя, його подальшого особистого розвит- ку й до активної участі в житті суспільства.

Сільська школа покликана сьогодні бути  головним кермом на селі у розвитку  дитини: створенню всіх необхідних умов для того, щоб машина відродження духовних орієнтирів і цінностей запрацювала на всю потужність.Школа – це показник нашого внутрішнього Я; це пульс, який так тривожно б»ється сьогодні, в час духовних і ціннісних катаклізмів. 

Поклавши руку на пульс життя ми об»єднали весь свій розум, силу, мудрість, творчий потенціал, натхнення і педагогічний досвід, створили  відповідні  умови для реалізації концептуальних основ Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку. Школа має можливість відкрити в дитині душу творця, а головне дати їй змогу пробудитися і розквіт- нути. Наше кредо : Від природних задатків до крилатих творчих злетів. 

    В навчальному закладі налічувалося 98 учнів, навчально-виховний процес здійснюють 18 вчителів , з них : вчитель методист – 1,старший вчитель -2 , Вчителі  вищої категорії – 8, вчителі І кваліфікаційної категорії – 4, спеціалісти 9т.р.– 3,молоді спеціалісти - 3.

   Виконуючи основні функції розвитку і функціонування школи , педагогічний колектив працює над підвищенням результативності  якості освіти,  займає позиції авторитету в організації культурного відпочинку, змістовного й цікавого дозвілля дітей, підлітків і юнац- тва. Маємо позитивні  результати у районних та обласних олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах,  змаганнях,фестивалях тощо.                             

  У 2009-2010н.р. зайняли 1 місце серед сільських  навчальних закладів району  в олімпіадах з базових дисциплін : 13 призових місць  (додаток)     

  Активну участь взяли у районній програмі «Обдарована дитина- надія України» : Усик Анатолій – номінація «Учень року», Дубок Дарина – номінація «Спорт», Лукашевич Наталя , нагороджена грамотою Відділу освіти у номінації «Спорт». Сидорашко Олександр- номінація «Учень року». (додаток)

      Естетичне і екологічне виховання сприяють розвитку здоров»я школярів,краси їх тіла , духу,вчинків

     Наркопост  продовжує впровадження відсутності учнів, які палять-тяжка робота , але ефективна – 6 років у навчальному закладі непалять як учні так і вчителі за ефективної підтримки батьківського комітету. В експериментальному навчальному закладі  впровад- жена 100% єдина шкільна і спортивна  форма (додаток). Ефективна робота батьківського комітету дає змогу мати хорошу підтримку у єдиновихованні школярів, де є позитивні результати. Підтримка батьків –це основа у роботі навчального закладу.  Батьки активно допомагають вирішувати всі посильні проблеми,що виникають у школі.

Щасливе життя – це життя, яке передбачає саморозвиток самореалізацію.що здійснюється особистістю в динамічній гармонії з собою та світом, життя активне та продуктивне, наповнене життєвими подіями, життєвою творчістю та успіхом.

«  Ми – за здоровий спосіб життя, за красиве і щасливе майбутнє»

  Система естетичного виховання має відкритий характер, широкий простір для вдоскона- лення, відродження кращих національних культурних традицій і впровадження найсучас- ніших інноваційних ідей. Для цього в школі функціонує Центр гурткової роботи, до якого залучено вчителів та спеціалістів з м. Кривого Рогу,смт Широке . Взаємодія з культурно-освітніми закладами як Широківського району так і міста Кривого Рогу  та представниками культури передбачають прилучення учнів до художніх цінностей, з максимальним урахува- нням індивідуальних здібностей, інтересів і потреб школяра. Навчальний заклад забезпече- ний кабінетом хореографії, музики, актовою і спортивною залами, комп»ютерним класом.

При школі працює філія музичної школи по класу скрипки,гітари і фортепіано, школа танцю – позашкільна освіта(додаток), секція карате до - результатом роботи є першість на кубок України, ІІ і ІІІ місця на кубку Європи, художня обробка деревини,комп»стерна графіка, створено колектив з танцювальної аеробіки, який у 2007і 2009 н.р.  виборов ІІ і ІІІ  місця у міжрегіональних змаганнях у м.Кривому Розі, спортивні секції з волейболу,баскетболу,ЗФП,  літературна студія, театральний гурток і витинанка для молодших школярів, вишиванка, бісероплетіння, туристично-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, Наркопост.створено эвроклуб набазы обласного Центру «Колобок». У школі діє шкільний парламент «Надія»та Клуб старшокласників «Молодість», які допомагають у вирішенні різноманітних питань життя школи, виступають з ініціативами і пропозиціями.   . Учні відвідують гуртки за особистим бажанням та своїми природними задатками, працюють у проектах,які захищають перед учнями школи у кінці навчального року. Завдання керівника гуртка – побачити в школяреві  художника, співця, декламатора, майстра з декоративно-прикладного мистецтва , театру , музики або танцю. Прищеплення любові до обраної справи, розвиток та поглиблення знань з окремого захоплення – це і є результат праці вчителя і учня. «Місія сучасної школи – здійснити потужні практичні кроки до розвитку життєвої компетен- тності  дитини, не губити її практичний характер та практичну життєву значущість у вербаль ному, знанняцентрованому підході до навчання та виховання, який панує у традиційних навчальних закладах.   Школа сприяє  розумінню смислу  життя дитини , яке полягає у світі її захоплень, творчих знахідках, цікавих уподобаннях, у результатах, які так важливі у проектуванні розпочатої справи.

У Безпалька Єгора та Вініченко Вікторії у ІІ Модулі обласного Клубу «Колобок»

Переможці у районних, обласних конкурсах. Гурток «Художня обробка деревини»

                         (Анатолій Усик, Сергій Босько, Сергій Мойсеєнко)

 Кожна творча справа, а це у конкретному випадку зайнятість у гуртках, секціях, клубах тісно пов»язана із життєвими цілями особистості, її орієнтирами та життєвими цінностями .

   Реалізувати та координувати діяльність Центру гурткової роботи допомагає відділ освіти , сільська рада, батьківський комітет . Школа на сьогоднішній день має всі можливості для освіти, відпочинку та розвитку школярів. Дитина в школі повинна жити з усіма своїми потребами, які реалізуються  у розвитку розумових і творчих здібностей.

   «Якщо педагогічний процес грунтується на принципах особистісно – гуманного підходу до дітей ,- писав видатний педагог сучасності Ш. Амонашвілі ,- то це дозволяє перетворити їх на активних союзників учителя у своєму ж навчанні і виховання…» У педагогічному процесі дитину постійно повинно супроводжувати почуття вільного вибору за його бажаннями і природними задатками.

     Освічена людина  постійно рефлектує та інтуїтивно – чуттєво переживає структуру і зміст свого внутрішнього «Я».Саме це дозволяє їй бути вільною у своїх переконаннях, не залежати у своїй сутності від різного виду примусів, не підкорятися ідеологічним обов»язкам всупереч моральності. Освічена людина в такому контексті є духовною людиною - людиною з розвинутою потребою в пізнанні й творенні добра і краси, духовність людини визначається здатністю переживати зовнішнє як внутрішнє, біль іншого стає її болем, проблеми суспільства стають її проблемами.  Духовність лежить в основі творчості, оскільки будь-яка істинна творчість – це, перш за все, бажання принести добро людям. Духовність лежить в основі мудрості…

   Розвиток духовно – багатої особистості з її естетичними, етичними і моральними нормами життя покладено в основу ціннісної системи курсів за вибором «Основи життєтворчості». Вони відіграють велику роль у формуванні активної життєвої позиції особистості, яка здатна до самоактуалізації, творчого сприйняття світу та соціально значущої діяльності.

  У навчальному закладі курси за вибором у своєму змісті малють глибине мислення, розви- ток творчої особистості, бачення краси, яку несе нам  чарівна казка разом із своїми героями, у яких часом перевтілюються наші учні, щоб побачити красу навколишнього світу. Вчаться нею захоплюватися через образи.дії і отримувати від нього задоволення.

 

                                     І  етап  Функціональної  моделі інноваційної

                                              системи естетичного виховання

 

                                                  Знайомство  з  театром

Учні початкової школи знайомляться з театром, його видами, правилами поведінки у театрі, вивчають театральний словничок, готують лялькові іграшки та пристрої для театрального дійства разом з учителем, батьками, друзями. Неодноразове відвідування дитячого і лялькового театрів м. Кривого Рогу прищепило учням любов до професії актора, діти хочуть бути схожими на артистів, повторюють їх при дитячих постановках.

Театр здатен відтворити на своїх сценічних майданчиках усі цінності людського життя, актуалізувати їх у глядача і виконавців.

   Театр – є одним з видів мистецтва. Важливу роль у формуванні особистості відіграє самодіяльний театр. Людині, щоб знайти себе, необхідно «програти»

багато ролей. Через гру можна зрозуміти своє «Я», безліч власних потенцій, які розкриваються у різних умовах. Мистецтво є засобом  пізнання інших людей, їх почуттів, прагнень, тому створює умови для людського єднання, взаємо збли ження. На таку його роль вказувала С.Русова: «…Тільки мистецтво дає змогу заглянути в чужу душу, пережити горе, її радощі, мистецтво викликає в нас інтерес, зацікавлення до інших людей і їх духовного життя».

   Школяр здобував можливість культивувати особистісну потребу в удосконалюванні себе через розвиток і присвоєння цього досвіду, засвоєння нових, таких, що стають під впливом ситуації більш цінними й особистісно значущими.

    Самореалізація молодших школярів, забезпечення зайнятості їх улюбленою справою, зацікавленість у цьому батьків, сприяють  першому кроку розвитку компетентної особистості. Театр, гра , актор, учень -  виховання життєвих цінностей, вміння розуміти себе і своє життя. Малюки вже добре усвідомлюють , що наше життя – це результат нашої діяльності. Наше життя належить нам.

   В.О.Сухомлинський писав:» Мистецтво – це час і простір, в якому живе краса людського духу. Як гімнастика виправляє тіло, так мистецтво виправляє душу.»

   Прекрасне активно формує суспільно – естетичний ідеал, виражаючи його в художніх образах, за допомогою яких соціальні ідеї, моральні норми, естетичні цінності суспільства перетворюються в особистий досвід людини, яка сприяє цей образ, в органічні набутки її характеру.

 

                             ІІ етап.          Цінності людського життя


         Формування ціннісних орієнтирів підростаючого покоління – одна з актуальних проблем 

      сучасного виховання, пошук ідеалу і себе  в ньому свідчать про те , що цей віковий період є   

      вирішальним у становленні і утвердженні морально зрілої особистості. Ефективність проце-

      су залежить від наявності в школярів широкого і сильного енергетичного потенціалу, що

      дасть йому змогу втягувати у свій емоційно-ціннісний простір найрізноманітніші життєво-

     реальні об»єкти. Таке поле діяльності здатне створити  лише мистецтво. Мистецтво жити ,  

     творити, примножувати, цінити, берегти, розвивати - ті аспекти у житті людини, які допомо-

     жуть їй зрозуміти себе, навчать жити за законами розуму й краси.

  Для якісної і продуктивної роботи в системі курсів за вибором «Цінності людського життя» головною умовою є створення сукупності умов:  цілі діяльності, що усвідомлюються; межі соціокультурних цінностей, що культивуються; чітко визначені соціальні норми діяльності і поведінки; межі соціокультурних цінностей, які визначають особистісно й соціально значимі способи  під час роботи над своїм міні – проектом, добором необхідного матеріалу докумен- тальних фактів та фотомонтажу, що підкреслить ефективність і значимість мети цієї діяль-ності. Будь-яка діяльність – це своєрідний рух певним «шляхом». Для того, щоб цей рух був ефективним, учневі створюються конкретні умови на заняттях, при виконанні творчої роботи: складається план-паспорт роботи на рік, за яким працюють школярі індивідуально. Дібрані матеріали опрацьовуються з вчителем - консультантом і видається довершена твор- чо-пошукова робота, яка має глибокий історичний, краєзнавчий, екологічний і науковий зміст. Вся робота курсів за вибором побудована на зібранні цінних матеріалів рідного краю:  вивченні проблем екології, національних звичаїв , традицій, побуту, цінностей українського народу від витоків його заснування.

   Сучасного учня цікавлять проблеми родинного виховання, вони створюють родинні дерева особисто кожного роду, вишукують і досліджують матеріали про життя родини, її звичаї, традиції, знаходять глибинні гілки роду. Кожен учень працює над міні – проектом «Моя сім»я».

  У програми курсів включено як теоретичний так і практичний підхід до вивчення і розкриття теми через родинні свята, зустрічі, родинно-спортивні змагання «Тато, мама і я – спортивна сім»я», майстер – класи , що ведуть батьки тощо.

   Система курсів за вибором «Цінності людського життя» : «Природа – джерело прекрасного»,  «Історія рідного краю»,  «Народознавство»,  «Естетика – наука про прекрасне» - сприяють виробленню стратегії та законів особистісного зростання, розумінню й прийняттю навколишнього світу, краси, якій можна присвятити сили і здібності. свого часу, свого народу; визначити своє покликання і місію у житті, знайти справу, якій можна присвятити сили і здібності. Щодня у природі відбуваються зміни. І новий день вже не схожий на попередній. Прикро, що дехто цього не бачить не тільки тому, що заклопотаний чи схвильований, але й тому, що не вміє помічати чарівну красу навколишнього світу, не вміє нею захоплюватись і залиша- ється байдужим до краси, яка приносить радість  і бадьорість, захоплення і задоволення, просто щастя. Світ такий гарний, неповторно барвистий, різноманітний. Природа рідного краю щодня надихає нас на щасливе життя, творчість, бажання творити добрі справи, але на сьогоднішній день вона залишалася не вивченою нами. Тому учні вчаться помічати чарівні куточки природи у рідному селі, знайомляться з кожною рослинкою, кущем, деревом; знаходять цінні матеріали у науковій і художній літературі .Особисті дослідження учнів школи з екологічних питань, які цікаві нашій еологічно-забрудненій території . спрямовує учнів на прийняття деяких мір: насадження дерев, кущів, квітів. Озеленюють приміщення школи і класів.(додаток).Свої знахідки, дослідження, міркування вони висвітлюють у міні-проектах і знайомлять з цікавими фактами своїх друзів – однокласників. До цієї роботи залучаються батьки, друзі , громадськість. До проектів  входять не тільки теоретичні матеріали але й практичні: гербарії, малюнки, фото матеріали, відео матеріали; діти пишуть відгуки, їздять на екскурсії у цікаві куточки природи рідного краю і держави: м.Умань, Асканія Нова, Карпати, Крим, Хортиця, Кривий Ріг.

Головне, що вони вчаться творити красу , берегти те, що створено до них, збагачувати чарівні куточки природи рідного краю. Це змушує школяра переосмислювати спосіб нашого відношення до природного та соціального середовища.

   Курс за вибором «Історія рідного краю» спонукає  учнів до глибинного вивчення досягнень і історичних знахідок рідного села, школи, людей праці, перших поселенців тощо. Всім відома народна мудрість «Без знань минулого не може бути майбутнього». Навчальний заклад функціонує в умовах експерименту 4 роки. За цей період учні 7-их класів зібрали і дослідили багатющий матеріал , оформили портфоліо, створили міні-проекти та проекти .

   Коли школярі вивчають історію рідного села, досліджують різновиди природного світу, що нас оточує щодня, виникає необхідність детальнішого вивчення звичаїв, традицій і обрядів рідного краю і регіонів нашої держави. Метою курсу за вибором «Народознавство» є розвиток творчих здібностей учнів, виявлення їхніх талантів: співати, танцювати, в»язати, плести, малювати, клеїти, ліпити, а також розвитку логічного та образного мислення, мовлення, пам»яті, артистизму , спостережливості тощо.

   Самовдосконалення – умова  успіху в досягненні поставлених життєвих цілей. Хто здійснює свою мрію, той безперервно розвиває свої сили і можливості, розвиває, відкриває

і створює себе. Міні-проекти і проекти , над якими працюють цілий рік учні 5-11 класів спонукають їх на творчість, пошук, розвиток, логічне мислення, уміння спілкуватися з людьми, брати інтерв»ю , дискусувати, доводити справу до завершення, отримувати очікувані результати тощо.

    Ми бачимо, що цінності формуються в родині, в соціальних групах, в державі, в соціумі. Вони пов»язані із якістю людини. Через проекти  дитина привчається до зв»язку з природою, розвиваються історичні мотиви, цінності оточуючого середовища, традиційні народні цінності. Виховується духовно багата людина, спроможна виростити рослину. У філософії цих слів є глибокий зміст життя людини майбутнього.

 

                               ІІІ етап.       Етика  і естетика  сімейного  життя


   Курси за вибором «Етика і естетика сімейного життя» у своєю контексті мають переконання, що найуспішнішою буде життєдіяльність особистості, яка розглядатиме її як творчий, мистецький акт. Таке світосприйняття перетворює звичайну людину на митця, а її життя – на витвір мистецтва. Зрозуміло, що це світосприйняття базуватиметься не на ілюзіях, мріях та вигадках, а на реальних якостях особистості. Робота у проектах дає змогу старшокласникам самостійно, творчо підійти до підбору та пошуку матеріалу, який би розкривав сутність теми проекта від теорії до практики, від минувшини до сьогодення, від індивідуального до суспільного.

   При цьому особлива увага  надається розвитку життєво необхідних здатностей, які допоможуть старшокласникам оволодіти технологією проектування ,- пише  Л.В.Вознюк у своїй праці « Проектна діяльність у школах життєтворчості».Як відомо, людина пізнає світ через три основні сфери: пізнання (наука), мораль ( розуміння добра і зла), краса ( гармонія).Відповідно розвиток здатностей до пізнання істини та самопізнання, здатностей до самовдосконалення, здатностей відчувати красу, емоційно-художні переживання, закладає підвалини життєвих компетентностей особистості школяра. . Для цього в учителя є цілий арсенал педагогічного впливу через урочну і позаурочну діяльність, різні форми співпраці з учнем.

   Старшокласники на заняттях курсів за вибором знайомляться з цікавими матеріалами, знахідками , які допоможуть їм у створенні хороших сімей, розумному вибору партнера по життю, вчаться планувати сімейний бюджет . Створення цікавих ситуацій і вирішення їх  дають змогу підійти творчо і просто до розв»язання різноманітних завдань. Учні організовують  заходи: круглі столи , зустрічі , вечори , турніри, конкурси, на яких показують свої знання і прислухаються до порад батьків, гостей, стосовно реальних життєвих ситуацій.

   Формування в учнів уміння оцінювати навколишній світ, розвивати самостійність мислення, орієнтувати учнів на життєво важливі цінності – мета курсів за вибором «Основи життєтворчості», їхня роль і місія у створенні дітям ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної життєдіяльності.

   Педагогічний колектив прикладає максимум зусиль для розвитку компетентної особистості, впевнено іде вперед і веде за собою своїх вихованців. Три  вчителя пройшли курси і мають сертифікати тренерів з тренінгів « Партнери проти Сніду», «Рівний – рівному», «Управлінська діяльність» Старшокласники є активними учасниками тренінгів.

   Учні є активними учасниками спортивних змагань як у районі так і в Дніпропетровській області:     

                                    
                                                                                                                                                


Цільність, взаємопов»язаність, наступність життєдіяльності особистості, її перспективне орієнтування у житті досягається за допомогою формування та реалізації життєвої стратегії, яка дасть можливість нашим випускникам отримати очікувані результати проектів їхнього майбутнього життя.

Одним із основних завдань, які ставить перед собою сільська школа – випустити розвинену компетентну особистість, яка зможе сміливо іти по стежині самостійного дорослого життя; уміти зважувати всі «за» і «проти»; бути комунікабельною особистістю; аналізувати дії та вчинки людей; бути патріотом своєї рідної держави, будівником щасливого майбутнього.

Ми провели обласний семінар для директорів експериментальних начальних закладів Дніпропетровської області на тему «Інноваційна система естетичного виховання особистості учня в умовах сільського регіону ».

  Ми є 9 разів дипломантами Всеукраїнських і Міжнародних виставок у м.Києві. нам присвоєно Почесне звання лауреатів конкурсу  «Інноватика у середній загальноосвітній школі. Профільне навчання» і нагороджені Срібною медаллю у 2010році.

   Приємні відгуки про сьогоденних студентів – минулорічних випускників школи надходять до нас .У минулому році школу закінчили 10 випускників – творчих особистостей, всі вступили до ВУЗів ІІ-ІУ акредитації. Дев»ять з десяти навчаються на держбюджеті. ЗНО пройшли на середній ,достатній і високий рівень : отримали від 135 балів – до 189 балів. основі.

Гончарова Марина , Романчук Ольга  і Розумна Тетяна обрали професію вчителя, маємо надію на повернення їх до нашої школи. району. На сьогоднішній день з 18 педагогів , які працюють у навчальному закладі, семеро є випускниками рідної школи. Тому кожному з них болить доля навчального закладу, мріють тільки про її процвітання.

Нам надійшов Лист - подяка від  адміністрації професійно-технічного училища № 45 м.Кривого Рогу,в якому висловлюється подяка педагогічному колективу КалинівськоїСЗШ за багаторічну плідну працю з організації та проведення профорієнтаційної роботи, підняття престижу суспільно-значимих робітничих професій.

   Ми впевнені , що працюючи в експерименті,наш випускник отримує безліч позитивних емоцій від своїх творчих досягнень у розвитку особистості, розкриваючи природні задатки, школярі автоматично підвищують якісний показник навчальних досягнень через старанність, бажання вчитися та майстерний підхід до цієї справи членів педагогічного колективу.

   Отже, підтверджуємо вислів «Краса врятує світ», що вже бачимо на результатах роботи учнівського + педагогічного + батьківського колективів = компетентний, мудрий, розумний, добрий випускник.

 

         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Категорія: Основні | Додав: zoCu (05.04.2011)
Переглядів: 865
Корисні посилання
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання